Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

158 views

จริง !! พาร์กินสัน รักษาได้ด้วยกัญชา


จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปผู้ป่วยพาร์กินสันรายหนึ่งอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังได้รับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา ขณะรับการรักษาที่คลินิกกัญชาแผนไทย อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข นั้น

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยืนยันว่า คลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ แพทย์ที่อยู่ในคลิปดังกล่าว เป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ทำการรักษาจริง ซึ่งการกล่าวผ่านคลิปนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวที่แพทย์คนดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว

สารสกัดกัญชา ช่วยรักษาโรคพาร์กินสันได้อย่างไร❓

  • สามารถลดอาการสั่นของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้
  •  ช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ง่าย
  •  ช่วยเจริญอาหาร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


อย่างไรก็ตาม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยกับคนไข้โรคต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ประชาชนเกิดความรู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้สมุนไพรไทยในการรักษาอาการเจ็บป่วย

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้มีคนฉกฉวยสถานการณ์นี้ไปหาผลประโยชน์จากการใช้กัญชาในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่นโฆษณาชวนเชื่อ ดังนั้น ขอให้ผู้ป่วยที่รับน้ำมันกัญชา ปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างเคร่งครัด

  •  ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง