Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

239 views

ไม่จริง‼ อ.กระแสสินธุ์ ไม่ได้เป็นจังหวัดที่ 78 ของไทย


รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า จากกรณีข่าวที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.62 ในกลุ่ม “คนใต้ใจเต็ม” โดยผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อว่า “ชายสงขลา ฟ้าภูเก็ต” ได้โพสข้อความเกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้งจังหวัดกระแสสินธุ์เป็นจังหวัดที่ 78 

ศปข.มท.ประสาน จ.สงขลา สรุปได้ข้อเท็จจริง ดังนี้

1. พื้นที่ จ.สงขลา ไม่ปรากฎว่ามีแนวความคิดการจัดตั้งจังหวัดกระแสสินธุ์แต่อย่างใด โดยในห้วงที่ผ่านมามีปรากฎแนวความคิดการจัดตั้งจังหวัดนาทวี เท่านั้น
2. อ.กระแสสินธุ์ ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดตั้งเป็นจังหวัดได้ เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดเล็กและรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในพื้นที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
3. ปัจจุบัน พื้นที่ อ.กระแสสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่าง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา กับ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เพื่อประโยชน์ทางการคมนาคมและเศรษฐกิจ

#ข่าวจริงประเทศไทย #realnewsthailand #อำเภอกระแสสินธุ์#สงขลา #ไม่จริง #จังหวัดใหม่ #fakenews


ข่าวที่เกี่ยวข้อง