Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

320 views

รัฐไม่ยกเว้นภาษี 13 ปี อาลีบาบา


จากกรณี การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการจัดตั้งเขตปลอดอากร รับทุนอาลีบาบา 1.3 หมื่นล้านบาท เว้นภาษีเต็มพิกัด 13 ปี ส่งมอบพื้นที่ ก.ย. นั้น 

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ว่า 

1️.  Alibaba ไม่ได้ขอรับการส่งเสริมจาก BOI จึงไม่มีการยกเว้นภาษี 13 ปี แต่อย่างใด

2️.  การถือครองที่ดินการลงทุนในพื้นที่ EEC ของ Alibaba เป็นการถือครองที่ดินตามปกติตามกฎหมาย BOI และการนิคมฯ 

3️.  EEC ยังเปลี่ยนรูปแบบการชำระภาษีศุลกากรจากทุกวันเป็น “ทุก 14 วัน” ถือเป็นต้นแบบการอำนวยความสะดวกทางศุลกากร

การลงทุนของ Alibaba ใน EEC ไม่เพียงสนับสนุนการลงทุนด้าน E-Commerce แต่ยังเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้สินค้าเกษตร และผู้ประกอบการ SMEs ของไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ฝากขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นสื่อกลางในการสื่อสารความจริงให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง