Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

184 views

อย. เตือน‼️ อย่าหลงเชื่อโฆษณาและซื้อยาต้านไวรัส HIV ทางสื่อออนไลน์


ภญ.สุภัทรา  บุญเสริม  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนพบการขายยาต้านไวรัส HIV ผ่านสื่อออนไลน์ ทาง Facebook จึงได้เร่งตรวจสอบพบ Facebook ชื่อ Mamieo Ritz ขายยาต้านไวรัส HIV พร้อมระบุข้อความ “ยาต้านไวรัส HIV พร้อมส่งค่ะ” พบเป็นยาต้านไวรัส HIV จริง เป็นยาที่มีทะเบียนและเป็นยาควบคุมพิเศษ การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโฆษณาแสดงสรรพคุณยาควบคุมพิเศษและโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจากการขายยามีด้วยกันหลายกรณีขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท การโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ขอย้ำ‼️ผู้ป่วยอย่าหลงเชื่อซื้อยาดังกล่าวมารับประทานเองเด็ดขาด เนื่องจากเป็นยาควบคุมพิเศษต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น เพื่อปรับขนาดของยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

อย. ไม่อนุญาตให้ขายยาผ่านทางสื่อออนไลน์ เพราะเสี่ยงได้รับยาไม่มีคุณภาพ เป็นยาจริง หรือยาปลอม ได้มาตรฐานหรือมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงไร หรืออาจได้รับผลข้างเคียงจากยาจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง