Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

176 views

ธปท. เตือน พบข้อมูลรั่วไหลจากเว็บไซต์พนันในต่างประเทศ


ตามที่แบงก์ชาติได้รับทราบจากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) และศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยภาคการธนาคาร (TB-CERT) ว่า มีข้อมูลรั่วไหลจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์พนันในต่างประเทศ (Gambling Website) ที่คนไทยไปใช้
 
จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่รั่วไหลไม่ได้เกิดจากช่องโหว่ของระบบธนาคาร แต่เป็นช่องโหว่บนเว็บไซต์พนัน โดยข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่ลูกค้าธนาคารให้ไว้กับเว็บไซต์พนันต่างประเทศ
 
ดังนั้น ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางการเงินกับเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับลูกค้าที่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินกับเว็บไซต์พนันดังกล่าวไปแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูล แนะนำให้ดำเนินการ ดังนี้
1️. เปลี่ยน password ในการเข้าใช้ Internet Banking และ Mobile Banking ที่ใช้บริการ
2️. หากได้ให้ข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตไว้กับเว็บไซต์พนันดังกล่าว ควรแจ้งยกเลิกบัตรกับธนาคารเจ้าของบัตรและจัดทำบัตรใหม่
3️. ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจติดต่อโดยใช้ข้อมูลที่รั่วไหล โทรศัพท์ ส่งเมล (Phishing mail) หรือเข้ามาหลอกลวงขอข้อมูลเพิ่ม เพื่อนำไปใช้ในการทำทุจริต
 ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสอบถามเพิ่มเติม หรือพบความปิดปกติของการทำธุรกรรม ให้รีบแจ้งและตรวจสอบกับธนาคารเจ้าของบัญชี หรือธนาคารเจ้าของบัตรโดยเร็ว 
 
#ข่าวจริงประเทศไทย #ธนาคารแห่งประเทศไทย #THAICERT #เว็บไซต์พนัน #TBCERT

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง