Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

270 views

เตือนกระทรวงศึกษาธิการ ‼️ ข่าวลวงสร้างความแตกแยกทางศาสนา


จากกรณีที่มีการเผยแพร่แถลงการณ์องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพแถลงการณ์ (อปพส.) ในโซเชียลมีเดีย โดยแถลงการณ์มีข้อความเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทบทวน และยกเลิกการนำวิชาอิสลามศึกษา เข้ามาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของทุกโรงเรียนในสังกัดในทันที และขอให้คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) ได้ทบทวน และยกเลิกคณะทำงานที่เป็นมุสลิมจำนวนมากออกไป โดยจัดสัดส่วนให้เหมาะสม นั้น

 นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนรับข่าวสารอย่างรอบคอบ และมีวิจารณญาณ
โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้สนองงานการศึกษาในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 มาอย่างภักดียาวนาน ในโครงการสารานุกรมไทย ในพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นเวลากว่า 40 ปี

✅✅ ขณะนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ได้เดินหน้านโยบายวางรากฐานการศึกษาไทยและปฏิรูปไปที่เยาวชนโดยตรง ผ่านนโยบาย Coding ปรากฎว่าจากการสำรวจความคิดเห็น ผลออกมาว่านโยบายนี้เป็น 1 ในนโยบายที่ประชาชนชื่นชอบในไตรมาสเเรกของรัฐบาลมากที่สุด นโยบายหนึ่ง

 เพราะฉะนั้น วิญญูชนย่อมเข้าใจดีว่า ข่าวสารที่มีความพยายามจับแพะชนเเกะ และจงใจไม่ให้เกียรติพี่น้องร่วมชาติ ในการเคารพในชาติพันธ์ุ เเละความเเตกต่างทางความเชื่อ เป็นสิ่งที่สังคมไทยที่มีน้ำใจไมตรี ย่อมเข้าใจดี โดยอย่าให้กลุ่มบุคคลใด มาสร้างความเเตกเเยกได้ เหมือนที่ผ่านมา

✅✅ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เเจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วยตรวจสอบข้อมูลเเละต้นตอการปล่อยข่าวที่สร้างความเเตกเเยกดังกล่าวพร้อมให้ฝ่ายกฏหมายรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ด้าน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) ยืนยัน สพฐ.มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนโรงเรียนที่มีอิสลามรับผิดชอบจัดวิทยากรให้ แต่ไม่ได้จัดหลักสูตรอิสลามสอนเด็กไทยพุทธ แต่อย่างใด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง