Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

213 views

ปี 2562 โรงงานเปิดใหม่ 2,889 แห่ง สูงกว่าโรงงานที่ปิดกิจการ 107%


ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงกรณีกระแสข่าวเรื่องการปิดกิจการโรงงานและการเลิกจ้างงานในปัจจุบันว่า จากข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 12 พ.ย. 62 ถึงแม้ว่ามีการยื่นขอปิดกิจการโรงงานจำนวน 1,391 โรงงาน แต่เมื่อเทียบกับการขอยื่นประกอบกิจการโรงงานใหม่ซึ่งมีถึง 2,889 โรงงาน พบว่าโรงงานเปิดใหม่ยังมากกว่าปิดกิจการสูงถึง 107 % 

ในส่วนของแรงงานถึงแม้ว่ามีการเลิกจ้างงานจากการปิดกิจการจำนวน 35,533 คน แต่มีการจ้างงานจากการประกอบกิจการใหม่สูงถึง  84,033 คน  มีการจ้างงานเพิ่มจากการขยายโรงงานอีกจำนวน 84,704 คน  ปัจจุบันพบว่ายังมีโรงงานหลายแห่งต้องการรับแรงงานเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก

ในส่วนการลงทุนใหม่จากการประกอบกิจการใหม่และการขยายกิจการโรงงานเดิม พบว่าในปี 2562 มีเงินลงทุนเพิ่มเติมในกิจการโรงงานถึง 431,216 ล้านบาท สูงกว่าปีแล้วถึง 36.6%

 ขอให้สังคมอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลด้านเดียว ภาพรวมการดำเนินกิจการโรงงานในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสภาพถดถอย แต่อย่างใด

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง