Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

127 views

ข่าวจริง โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ผ่อนเริ่มต้น 1,700 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 35,000 บาท/เดือน


ข่าวจริง โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ผ่อนเริ่มต้น 1,700 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 35,000 บาท/เดือน

 ตามที่มีข่าวปรากฏในในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ผ่อนเริ่มต้น 1,700 บาท ให้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 35,000 บาท/เดือนก่อน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมธนารักษ์ พบว่า ✅✅ เป็นข่าวจริง

กรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ซึ่งกำหนดให้สร้างที่อยู่อาศัยเป็น บ้านแฝด บ้านแถว อาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรม แล้วขายให้ประชาชนในระดับราคา 350,000 – 700,000 บาท

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

  • ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  •  ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/คน/เดือน
  • ประชาชนทั่วไป โดยพิจารณาให้สิทธิ์กับผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเป็นลำดับแรก

เรื่องของมาตรการสินเชื่อทางกรมธนารักษ์ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน 4,000 ล้านบาท

การกำหนดสินเชื่อเพื่อขอที่อยู่อาศัย ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนในช่วง 1-4 ปีแรก ร้อยละ 2.75 ต่อปี หลักจากนั้น กรณีรายย่อย MRR ร้อยละ 0.75 ต่อปี หรือกรณีสวัสดิการหักเงินเดือน MRR ร้อยละ 1.00 ต่อปี

เมื่อนำวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยมาประมาณการเงินงวด เช่น
 ถ้าวงเงินกู้ 350,000 บาท


▶️ 1-4 ปีแรก จะต้องจ่าย 1,700 บาท/เดือน
▶️ ปีที่ 5-30 รายย่อยจ่าย 2,300 บาท/เดือน

▶️ สวัสดิการหักเงินเดือนจ่าย 3,300 บาท/เดือน

  •  ถ้าวงเงินกู้ 700,000 บาท

▶️ 1-4 ปีแรก จะต้องจ่าย 3,300 บาท/เดือน

▶️ ปีที่ 5-30 รายย่อยจ่าย 4,500 บาท/เดือน

▶️ สวัสดิการหักเงินเดือนจ่าย 4,400 บาท/เดือน

ปัจจุบันได้ดำเนินการใน 5 พื้นที่ ได้แก่
✅ ขอนแก่น
✅ ชลบุรี
✅ เชียงใหม่
✅ เชียงราย
✅ ประจวบคีรีขันธ์

 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา

  •  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.treasury.go.th หรือโทร. 022785641 ตามวันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง