Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

493 views

ประชาชน สามารถแจ้งตรวจสอบข่าวปลอม


ประชาชน สามารถแจ้งตรวจสอบข่าวปลอม ได้ตามช่องทาง ดังนี้

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  •  Line ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม : http://nav.cx/uyKYnsG
  •  เว็บไซต์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม : www.antifakenewscenter.com
  •  เฟซบุ๊ก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม : Anti-Fake News Center
  •  ทวิตเตอร์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม : AFNCThailand

 กรมประชาสัมพันธ์

  •  เพจ ข่าวจริงประเทศไทย : https://bit.ly/3502rsw
  • ประชาชนสามารถส่งภาพ/คลิป และข้อมูล ในช่องส่งข้อความ (Inbox)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง