Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

142 views

ยืนยัน !! ประเทศไทยยังมี 76 จังหวัด


ตามที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ว่า “ประกาศชาวไทย จะมี 83 จังหวัดแล้ว”  นั้น   

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า ข้อมูลข่าวดังกล่าว ❌❌ ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด และเป็นการแชร์ข่าวที่เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้ว 

ยืนยันปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด  

  • หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (สน.ปท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 6298306 – 14 ต่อ 516

 ที่มา : ืืNBT


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง