Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

273 views

WHO เตือน ‼️อย่าตื่นตระหนก


  • WHO เตือน ‼️อย่าตื่นตระหนก
  •  ยังไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19ในอาหารแช่แข็ง
  • ประธานโครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุของค์การอนามัยโลก (WHO) เผย ยังไม่พบความเสี่ยงของการที่เชื้อโควิด-19 จะปนเปื้อนอยู่ในอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ ที่ห่อหุ้มอาหาร โดยเฉพาะอาหารแช่แข็ง และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
  • ทั้งนี้หากเชื้อโควิด-19 สามารถปนเปื้อนไปกับอาหารได้จริง ความร้อนในการปรุงอาหาร ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้
  • แนะควรกินอาหารปรุงสุกเสมอ

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง