Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

321 views

❌❌ ไม่จริง อย่าเชื่อ ‼️คลิปถ่ายทอดสด น้ำท่วมหนักเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์


  • ตามที่ได้มีคลิปถ่ายทอดสดปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับ กรณีน้ำท่วมหนักเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นั้น ❌ ไม่จริง
  •  กรมชลประทาน ได้ชี้แจงผ่านเพจเรารักชลประทาน ว่า ตามภาพที่ปรากฏในคลิปนั้น จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ตามที่ปรากฎอยู่ในคลิป เป็นพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

❌ ไม่ใช่ ❌ จ.กาฬสินธุ์ ตามที่อ้างถึง

  •  ปลัดเทศบาลตำบลวังเหนือก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

✅✅ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

✅✅ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทาน ได้ที่เว็บไซต์ www.rid.go.th

  •  ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง