Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

342 views

ปชช. แจ้งเบาะแสสื่อออนไลน์ – เว็บผิดกฎหมาย ผ่านเพจ “อาสา จับตา ออนไลน์” แล้วกว่า 3,000 URL


นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนส่งข้อมูลแจ้งเบาะแสสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปยังเพจ อาสา จับตา ออนไลน์แล้ว จำนวน 3,083 URL จากการตรวจสอบพบว่า เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดกฎหมาย คือ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 1,395 URL แบ่งเป็น

  •  เฟซบุ๊ก1,014 URL
  •  ยูทูป 226 URL
  •  ทวิตเตอร์ 121 URL
  •  เว็บไซต์ 25 URL
  •  แอปพลิเคชัน Tiktok 9 URL

 ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมหลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง โดยศาลมีคำสั่งปิดหรือลบข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์และเว็บผิดกฎหมายแล้วทั้งสิ้น 653 URL

 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์บางราย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ให้ลบหรือปิดเนื้อหาผิดกฎหมาย ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.ตอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 27 ระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทและปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละ 5,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

 ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดนั้น ได้ส่งมอบให้ตำรวจซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการหาตัวผู้กระทำผู้มาลงโทษตามกฏหมายต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง