Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

337 views

“การบินไทย” ยืนยัน ยังไม่ยุบ ไทยสมายล์


นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร  รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกระแสข่าวการยุบ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการบินไทย ว่า สายไทยสมายล์ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการบินไทย และเป็นสายการบินแบบ Full Service ยังคงให้บริการในเส้นทางภายในประเทศและภูมิภาคเหมือนเดิม แม้ว่าไทยสมายล์จะมีผลประกอบการขาดทุน แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา ไทยสมายล์ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น ขาดทุนน้อยลง และยังได้รับการจัดอันดับสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย เป็นครั้งที่ 3 และสายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย (Best Airline Thailand) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 

อีกทั้งการบินไทยและไทยสมายล์ยังเป็นสองสายการบินแรกของประเทศไทยที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยให้แก่ผู้โดยสารตลอดการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอให้ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสาธารณชนเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะจัดทำแผนการกำกับดูแลบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ฯ ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำกำไรได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทการบินไทยฯ  อยู่ระหว่างการไต่สวนของศาลล้มละลายกลาง ตามที่บริษัทฯ ได้ขอยื่นคำร้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้นัดไต่สวนครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา และจะมีการไต่สวนเพิ่มเติมในวันที่ 20 และ 25 สิงหาคม นี้ ซึ่งเมื่อกระบวนการไต่สวนแล้วเสร็จ ศาลจึงมีการพิจารณาว่า บริษัท การบินไทยฯ ควรเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือไม่ รวมทั้งศาลจะแต่งตั้งคณะผู้ทำแผนซึ่งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปหลังจากนั้น คณะผู้ทำแผนจะดำเนินการจัดทำแผนซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 3 ถึง 5 เดือน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง