Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

159 views

มหาดไทย แจงกรณีสื่อออนไลน์พาดหัว “10 จังหวัด ประเทศไทยเตรียมรับมือ โควิด-19 รอบสอง” คลาดเคลื่อน


 ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความภาพตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยมีการพาดหัวว่า ‘10 จังหวัด ประเทศไทยเตรียมรับมือ โควิด-19 รอบสอง’

กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนและอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด โดยข้อความในหนังสือสั่งการดังกล่าว เป็นการแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดที่ติดกับชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่า ในขณะนี้ประเทศเมียนมาอยู่ระหว่างการระบาดโควิด-19 รอบ 2 จึงให้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและการป้องกันการเดินทางเข้าออกบริเวณชายแดนอย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 มิใช่การระบาดรอบสองในประเทศไทยแต่อย่างใด

  • ที่มา : กระทรวงมหาดไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง