Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

299 views

ข่าวปลอม อย่าแชร์ พบหมูป่วย – ระบาด ในแม่ฮ่องสอน


กรณีที่มีการแชร์ข่าวต่อๆ กัน ทางสื่อออนไลน์โซเชียล เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 โดยมีข้อความการแชร์พูดถึง ” ต.แม่สามแลบ หมูเริ่มทยอยตายเรื่อยๆ ขยายวงหมู่บ้านอื่นๆ ช่วงนี้งดกินลาบหมูดิบหรือ สุกๆดิบๆ ควรปรุงสุก …ดีที่สุดเลือกซื้อเนื้อหมูที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบ…อันตรายโรคกำลังระบาดอย่างหนักติดต่อมาจากแม่สอด จ.ตาก…ณ วันนี้ถึงแม่สะเรียงแล้ว” นั้น ❌ ไม่จริง


 นายสุชาติ มูลสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวชี้แจงว่า ภาพดังกล่าว เป็นการแชร์ภาพที่ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นพื้นที่ใด และในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีความเชื่อมโยงกันในทางระบาดวิทยา ประกอบกับในขณะนี้ไม่พบว่ามีเกษตรกรมาแจ้งที่ปศุสัตว์อำเภอ ว่ามีสุกร ป่วย-ตาย

 สำหรับพื้นที่อำภอแม่สะเรียงที่มีสุกรป่วยตาย ทางปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงได้ทำการสอบสวนโรค และได้ทำลายสัตว์ที่เป็นพาหะไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 และไม่พบการป่วย-ตายเพิ่มเติม ผลการตรวจให้ผลบวกต่อโรค PRRS


 ส่วนแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ได้ชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์อย่างเคร่งครัด พร้อมขอเข้าทำลายสัตว์ในพื้นที่ โดยฝังกลบ และจ่ายค่าชดเชยให้แก่เกษตรกร เฝ้าระวังโรคต่อเนื่องในพื้นที่ใกล้เคียง ในรัศมีที่ห่างออกไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกพื้นที่เร่งเข้าพื้นที่สร้างความรู้ให้กับเกษตรกร และชุมชน เรื่องโรคระบาดสัตว์เพื่อการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก

 วอนประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะข้อความที่ส่งต่อกันผ่านทางสื่อโซเชียล และข่าวที่บอกกันปากต่อปาก ซึ่งไม่มีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้
 

  • ที่มา กรมปศุสัตว์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง