Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

134 views

ย้ำ ‼️ บัตรทองดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีรายได้น้อย


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ครอบคลุมการรักษา 3 วิธี 

ขณะที่กองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม ก็ให้สิทธิแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเช่นกัน แต่การรักษาจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

 สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปัจจุบันครอบคลุมการฟอกไต โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสิทธินี้เป็นของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย โดยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมีวิธีการบำบัดทดแทนไตอยู่ 3 วิธี ได้แก่

1.การล้างไตผ่านทางช่องท้อง

2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
3. การปลูกถ่ายไต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ทำให้ผู้ป่วยในอดีตจำนวนหนึ่งเข้าไม่ถึงการรักษาและต้องเสียชีวิตลง

ขอย้ำว่า ‼️ บัตรทองให้สิทธิประโยชน์แก่ทุกคน โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังกว่า 60,000 ราย ที่ได้รับประโยชน์จากการรักษาฟรี ช่วยลดภาระและความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

  • ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง