Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

160 views

✅✅ แนะนำ 5 วิธี เด็กไทยรู้ทันสื่อ

1️⃣ รู้จักตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็น ไม่เชื่อตามที่เห็น คือการรู้จักตั้งคำถาม ข้อมูลบนเว็บไซต์ใครเขียน ความน่าเชื่อถือ เขียนข้อความนั้นเพื่ออะไร เพื่อยอดขาย หรือเพื่อให้คนกดไลก์.

2️⃣ รู้ทันตนเอง คือ การรู้ทันความคิด ความต้องการของตนเอง คิดก่อนทำทุกครั้ง ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น.

3️⃣ แชทบนโลกออนไลน์ ไม่ใช่มิตรภาพเสมอไป บนโลกออนไลน์มีทั้งมิจฉาชีพ ทั้งคนดี คนโกง มีเพื่อน มีศัตรู เหมือนสังคมที่เราเดินสวนกัน เพราะทุกคนสามารถสร้างตัวตนใหม่ที่ดีกว่า รวยกว่า นิสัยดีกว่า นำมาใช้หลอกลวงได้

4️⃣ คิดก่อนโพสต์ คือ การคิดว่าโพสต์นั้น สร้างความเสียหายต่อตนเอง ส่วนรวม หรือละเมิดสิทธิใครหรือไม่ เพราะหากถูกบิดเบือน และส่งต่อจะเกิดความเสียหาย ผลกระทบที่คาดไม่ถึง.

5️⃣ เลือกสิ่งที่ดีกับเรา คือ การคิดเสมอว่าสินค้า ของใช้ ตามโฆษณาทุกตัว นั้นไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน จำเป็นที่จะต้องซื้อหรือไม่.🙏🏻 ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง