Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

156 views

บิดเบือน ! ท่าบริหารรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท…ทำผิด เสี่ยงอัมพาต


❌บิดเบือน❌ ท่าบริหารรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท…ทำผิด เสี่ยงอัมพาต‼

📣📣 ตามที่มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ท่าบริหารรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

🎯 จากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ท่าบริหาร 6 ท่า โดยระบุว่าหากทำตามท่าบริหารที่แนะนำ จะช่วยรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้👨‍⚕👨‍⚕ กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงว่า ถ้าอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา เกิดจากโรคของกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม การทำท่าบริหาร เพื่อยืดกล้ามเนื้อตามคลิป อาจจะช่วยให้คลายอาการปวดได้ หากเป็นอาการปวดเนื่องจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรือหมอนรองกระดูกทับไขสันหลัง การขยับร่างกาย การยืด การเหยียด หรือท่าทางบางท่า อาจจะทำให้การกดทับ การบาดเจ็บมากขึ้นได้

💢 ก่อนการพิจารณาเลือกการรักษา จึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องชัดเจน เพราะหากอาการกดนั้นเป็นการกดทับไขสันหลัง อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอัมพาตของร่างกายส่วนล่างต่อจากตำแหน่งที่กดได้

✅ แนวทางการรักษาสำหรับโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท คือ หลีกเลี่ยงท่าทาง หรือกิจกรรมที่ทำให้การกดทับนั้นเพิ่มมากขึ้น หากอาการเป็นไม่มาก การทำกายภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ แต่หากอาการเป็นมาก ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินเพื่อการรักษาด้วยการผ่าตัด


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง