Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

203 views

ข่าวปลอม ! รับประทานอาหารกระป๋องอันตราย


❌❌ ข่าวปลอม ‼️ รับประทานอาหารกระป๋องอันตราย
.
🔴🔴 ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เรื่อง การรับประทานอาหารกระป๋องอันตราย นั้น ❌ไม่จริง
.
📣📣 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงว่า การรับประทานอาหารกระป๋องไม่เป็นอันตราย หากเลือกอาหารกระป๋องที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่สภาพภาชนะสมบูรณ์ ไม่มีสนิม ฝาปิดสนิท ไม่บุบหรือรั่ว และยังไม่หมดอายุ
.
✅✅ อาหารกระป๋อง คือ อาหารสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในภาชนะปิดสนิทป้องกันการสัมผัสกับอากาศภายนอก และผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนเพื่อทำลายหรือยับยั้งการขยายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ อีกทั้งยังสามารถเก็บอาหารกระป๋องไว้ในอุณภูมิห้องได้ แต่ไม่ควรโดนแสงแดดหรือความชื้น ด้วยวิธีการผลิตและกระบวนการที่กล่าวไว้ข้างต้นทำให้สามารถเก็บรักษาอาหารกระป๋องได้นานกว่าอาหารสด

✅✅ อย่างไรก็ตาม อาหารกระป๋อง ก็คืออาหารสำเร็จรูปชนิดหนึ่ง ที่มักจะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าอาหารปรุงสด

❌❌ จึงไม่ควรรับประทานมากเกินไปหรือไม่รับประทานเป็นประจำ

✅✅ ควรพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการก่อนเลือกซื้อเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมต่อวัน
.
✅✅ ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

➡️➡️ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร. 02 5907000
.
✅✅ บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การรับประทานอาหารกระป๋องไม่เป็นอันตราย หากเลือกอาหารกระป๋องที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่สภาพภาชนะสมบูรณ์ ไม่มีสนิม ฝาปิดสนิท ไม่บุบหรือรั่ว และยังไม่หมดอายุ
.
🙏🏻 หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
🙏🏻 ภาพ : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง