Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

285 views

ยัน “งบ 64” จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – ผู้พิการ ทั่วประเทศ 10 ต.ค.นี้


💥💥 ยัน “งบ 64” จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – ผู้พิการ ทั่วประเทศ 10 ต.ค.นี้

📣📣 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนงบประมาณให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ดังนั้น ยืนยันว่า การจ่ายเงินเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการทั่วประเทศได้ตามกำหนดเดิม หรือในวันที่ 10 เดือนตุลาคมนี้

✅✅ ย้ำว่า ‼️ ในปีงบประมาณ 2564 การดำเนินการจะเป็นไปตามปกติจึงขอให้ประชาชนสบายใจได้

📣📣 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคโควิด-19 วงเงินกว่า 1,080 ล้านบาท เพื่อช่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยจะจ้างคนในพื้นที่ อปท. , เทศบาล และ อบต. อย่างละ 2 คน ทั้งนี้ก่อนเข้าไปทำงานต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเริ่มดำเนินการอบรมได้ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีอาสาสมัครทั่วประเทศประมาณ 15,000 คน เข้ารับการอบรม ใช้วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้รับค่าตอบ คนละ 5,000 บาท ระยะการจ้างงาน 12 เดือน

✅✅ ทั้งนี้ อาสาสมัครบริบาลสามารถเพิ่มทักษะการอบรมให้เกิดความชำนาญเมื่อสิ้นสุดโครงการก็จะต่อยอดไปรับจ้างอื่นๆ ต่อได้ ซึ่งถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง