Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

240 views

กรมการแพทย์ ยืนยันข่าวจริง “ถ่ายเป็นเลือดสัญญาณเตือนโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่”


🔴🔴 ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เรื่อง “ถ่ายเป็นเลือดสัญญาณเตือนโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่” นั้น กรมการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า การถ่ายเป็นเลือดถือเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

📣📣 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงพบมากเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 4 ในเพศหญิง แต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 12,000 คน

🔴 สาเหตุมาจากวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ
➡️ การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
➡️ การรับประทานเนื้อแดงเนื้อแปรรูปเป็นประจำ
➡️ อาหารกากใยน้อย
➡️ อาหารปิ้งย่าง รมควัน
➡️ ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

🔴 สัญญาณเตือนหรืออาการของโรคที่พบบ่อย ได้แก่
➡️ การถ่ายอุจจาระมีมูกปนเลือด หรืออาจถ่ายเป็นเลือดสดๆ
➡️ มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย
➡️ ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง/ถ่ายไม่สุด
➡️ ขนาดของลำอุจจาระเล็กลง และมีอาการปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอืด จุกเสียด

📣📣 นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงส่วนหนึ่งสามารถป้องกันได้จากการปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตและหมั่นสังเกตตัวเองว่าการขับถ่ายเป็นปกติดีหรือไม่ หากพบความผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์

✅✅ นอกจากนี้ มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงยังสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกด้วยวิธีการตรวจหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระ

🙏🏻 ข้อมูล-ภาพ : กรมการแพทย์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง