Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

321 views

มท. กำชับผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ชายแดนเมียนมา สกัดกั้น โควิด-19


มท. กำชับผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ชายแดนเมียนมา สกัดกั้น โควิด-19

จากที่ปรากฏเป็นข่าวว่า มีการตรวจพบผู้ติดโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นพนักงานขับรถชาวเมียนมา ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านด่านชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และมีผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการกักตัว ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนด้านเมียนมา จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านเมียนมา 10 จังหวัด (กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง และราชบุรี) ให้กำชับและเน้นย้ำนายอำเภอ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านจุดผ่านแดนในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด

พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน หากพบกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง