Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

628 views

ข่าวบิดเบือน ห้ามร้านอาหารขึ้นป้ายเมนูสัตว์ป่า ตรวจเจอจำคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท


ตามที่มีข่าวเผยแพร่ระบุห้ามร้านอาหารขึ้นป้ายเมนูสัตว์ป่า ตรวจเจอจำคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีข้อความที่ระบุเนื้อหาเตือนร้านข้าวแกงขึ้นป้ายโฆษณา อาหารป่า เก้ง กวางป่าผัดเผ็ด หากตรวจเจอจับเข้าคุก 10 ปีปรับ 1 ล้าน ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าหัวข้อข่าวมีการบิดเบือนเนื้อหา เนื่องจากมีการประกาศเตือนร้านอาหารที่ขึ้นป้ายขายอาหารเมนูเกี่ยวกับสัตว์ป่าจริง แต่ไม่ได้ตรวจเจอแล้วทำการจับกุมทันที จะต้องทำการตรวจสอบเนื้อสัตว์ที่ทางร้านนำมาประกอบอาหารก่อน ซึ่งหากพบเป็นเนื้อที่ทำมาจากสัตว์ป่าคุ้มครองจริง จะมีความผิด ตาม พ.ร.บ.สงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากไม่ใช่เนื้อสัตว์ป่าคุ้มครองตามที่โฆษณา จะมีความผิดในกรณีหลอกลวงการขาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง (บริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไข มาตรา 47 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ http://portal.dnp.go.th/ หรือโทร. 02-561-0777

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : มีการประกาศเตือนร้านอาหารที่ขึ้นป้ายขายอาหารเมนูเกี่ยวกับสัตว์ป่าจริง แต่ไม่ได้ตรวจเจอแล้วทำการจับกุมทันที จะต้องทำการตรวจสอบเนื้อสัตว์ที่ทางร้านนำมาประกอบอาหารก่อน

ข้อมูล-ภาพ : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง