Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

455 views

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กระทรวงสาธารณสุขห้ามจำหน่ายขนมที่มีส่วนผสมไขมันทรานส์


ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระทรวงสาธารณสุขห้ามจำหน่ายขนมที่มีส่วนผสมไขมันทรานส์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ในกรณีที่มีการเผยแพร่ขนมที่กระทรวงสาธารณสุขห้ามจำหน่ายและนำเข้า เพราะมีส่วนผสมของ เนยขาว เนยเทียม และไขมันพืช ที่อาจเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากไม่มีการห้ามจำหน่าย หรือห้ามรับประทานขนมดังกล่าว ซึ่งจากที่มีการสุ่มตรวจในท้องตลาด ยังไม่พบการฝ่าฝืนในผลิตภัณฑ์ใด เพราะฉะนั้น จึงยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่มีปริมาณไขมันทรานส์เกินที่มาตรฐานได้กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรบริโภคขนมในปริมาณที่มากเกินไป ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดี

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th

ข้อมูล-ภาพ : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง