Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

120 views

คุมกำเนิดซิมม้า


สั่งถอนราก “ซิมม้า” ออก 6 มาตรการ เจอจับ คุก 5 ปี

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เปิดเผยว่า “ซิมม้า” ได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนอย่างมาก บางครั้งซิมเบอร์เดียวใช้โทรออกกว่า 500 ครั้งต่อวัน ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ดีอี จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ออก 6 มาตรการเชิงรุกปราบ ซิมม้า ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้ใช้บริการที่ถือครองซิมเกิน 5 ซิม ต้องยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการนำซิมไปก่อนอาชญากรรมออนไลน์ ต้องมีการออกประกาศ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการอย่างเร่งด่วน และให้มีผลให้ต้องลงทะเบียน ไม่เกิน 30 วัน นับแต่การออกประกาศ

2. ให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ในการตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ที่ผิดปกติ โดยเฉพาะซิมบุคคลธรรมดาที่มีการโทรออกตั้งแต่ 100 สายต่อวัน หากพบต้องเร่งดำเนินการ สั่งการอายัดเบอร์ ส่งข้อมูลของซิม และพฤติกรรมที่ต้องสงสัยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 1441 เพื่อสืบสวนสอบสวน

3. เร่งระงับเบอร์ และขยายผล สืบสวนสอบสวน ดำเนินคดี จากเบอร์และชื่อเจ้าของเบอร์ที่ได้จาก (1) การแจ้งความออนไลน์ (2) เบอร์ที่รับแจ้งกับ AOC 1441 (3) เบอร์ที่ผู้ให้บริการสื่อสาร ตรวจพบเองจากระบบ fraud detection และ สนง กสทช. แจ้ง ว่าเป็นเบอร์ที่ใช้โดยคนร้าย (4) เบอร์ที่ต้องสงสัย เช่น เบอร์ที่ใช้กับอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์ หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้กระทำผิด

4. ให้แจ้งข้อมูลการโทรที่ผิดปกติ ต่อ ศูนย์ AOC 1441 และ ระบบ Audit numbering ของ สนง.กสทช เพื่อให้เป็นศูนย์กลางรวมรวมข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว

5. ดำเนินการตรวจสอบ หมายเลขโทรศัพท์/เสาสัญญาณ และการตั้งสถานีแพร่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบให้ดำเนินการระงับสัญญาณทันที

6. ดำเนินการกำกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการให้บริการนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหากตรวจสอบพบก็จะให้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนทิศทางการแพร่สัญญาณ

ทั้งนี้ ต้องดำเนินคดีโดยเคร่งครัดกับ นายหน้าซิมม้า ผู้จัดหาซิมม้า ผู้ขายซิมม้า รวมทั้ง ผู้ยินยอมให้คนร้ายใช้ซิมตนเอง ซึ่งมีโทษสูงสุด จำคุก 5 ปี สำหรับนายหน้า ผู้จัดหาซิมม้า และจำคุก 3 ปี สำหรับเจ้าของซิมม้า หรือผู้ยินยอนให้ผู้อื่นใช้ซิมไปใช้ทำผิดกฎหมาย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข้อมูลเบาะแส