Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

149 views

ตั้งรหัสผ่านอย่างไร? ให้ปลอดภัย จดจำง่าย ไม่โดนแฮก


ตั้งรหัสผ่านอย่างไร? ให้ปลอดภัย จดจำง่าย ไม่โดนแฮก

5 วิธีการง่ายๆ ดังนี้

1) ควรใช้รหัสความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ความยาวยิ่งมาก ผู้ไม่ประสงค์ดียิ่งคาดเดายากมากยิ่งขึ้น

2) รหัสจะต้องประกอบไปด้วยอักษรตัวใหญ่ อักษรตัวเล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ ผสมกันยิ่งเพิ่มความปลอดภัยให้กับรหัสมากขึ้น

3) หลีกเลี่ยงข้อมูลส่วนตัวในการตั้งรหัสผ่าน เช่น วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ไปจนถึงชื่อของตัวเองเพราะเป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถรู้ได้อย่างง่ายดาย

4) ไม่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกันทุกบัญชีออนไลน์ ใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันและไม่ซ้ำกับรหัสผ่านเดิมที่เคยใช้งานมาก่อน

5) อย่าแทนตัวอักษรหรืออักขระบางตัวด้วยตัวเลขที่ดูคล้ายกัน เช่น ตั้งรหัสผ่านว่า H0use โดยใช้เลข 0 (เลขศูนย์) แทน o (อักษรโอ)

ทั้งนี้ หากคุณโดนหลอกออนไลน์  สามารถโทรปรึกษา/แจ้งเหตุ ได้ที่ ศูนย์ AOC สายด่วน 1441 ตลอด 24 ชม.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข้อมูลเบาะแส