Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

85 views

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ด่วน!! กันติดเชื้อซ้ำ – อาการรุนแรง


ไวรัสกลายพันธุ์โควิด โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ระบาดในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชี้แม้จะมีภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติ หรือฉีดวัคซีนมาแล้วระยะหนึ่ง ก็อาจติดเชื้อได้ แนะควรรีบฉีดเข็มกระตุ้นด่วน!! ลดเสี่ยงติดเชื้อ อาการรุนแรง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แนะผู้ที่ได้รับวัคซีน โควิด19 มานานแล้ว และยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ควรรีบเข้ารับวัคซีนด่วน!!

เนื่องจาก ไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 พบการระบาดในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถหลบภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย แม้จะมีภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติ หรือฉีดวัคซีนมาแล้วระยะหนึ่ง ก็อาจติดเชื้อได้

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง คือ กลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หากติดเชื้อ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง