Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

131 views

ยัน ยังไม่เปิดบริการให้นวดหน้า เสี่ยงติดเชื้อโควิด


  • นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชี้แจงถึงกรณีการห้ามนวดบริเวณใบหน้า เนื่องจากโรคนี้สามารถแพร่ระบาดผ่านทางเดินหายใจ ดังนั้น อาจเป็นช่องทางการแพร่ระบาดได้ ประกอบกับจำนวนของการพบการติดเชื้อในกลุ่มหมอนวดมีค่อนข้างสูง
  •  ส่วนกรณีวันหยุดสงกรานต์ ที่จะมีการหยุดชดเชยในช่วงเดือนกรกฏาคมนั้น เห็นว่าสถานการณ์ในอนาคตยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นอย่างไร จึงต้องให้ผ่านการระบาดในระยะนี้ออกไปก่อน พร้อมขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันป้องกันอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ยังดี ผ่านเดือนมิถุนายนนี้ ก็อาจเกิดขึ้นได้ และอาจมีวันหยุดเพิ่มเติมด้วย

✅✅ ทั้งนี้ จากการผ่อนคลายระยะที่ 1-2 ก็พบปัญหาต่างๆ กันอยู่บ้าง อีกทั้งพระราชกำหนด 4 ฉบับ เพื่อฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่าน ก็เป็นหนึ่งในผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงขอให้ประชาชนช่วยกันป้องกันโรค เพราะหากมีการระบาดระลอกสอง ก็คงไม่มีเงินกู้ก้อนใหม่แล้ว พร้อมย้ำถึงมาตรการควบคุมโรค โดยขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ป้องกันความแออัด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง