Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

309 views

กรุงไทย ยัน ขณะนี้ยังไม่มีการส่งอีเมลรับสิทธิ์ เงินเยียวยา 5,000 บาท


จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพ แจ้งผลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท แบบเสร็จสมบูรณ์ทางอีเมลนั้น  ❌ ไม่จริง 

 ธนาคารกรุงไทย ได้ชี้แจงว่า อีเมลจากโพสต์ดังกล่าว ❌ ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ขณะนี้ยังไม่มีการส่งอีเมลยืนยันการได้รับสิทธิ์ 

.
ซึ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) นั้น ต้องผ่านการตรวจสอบ และคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ ในกรณีที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบเร็วที่สุด 7 วันทำการ 
.
 ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 

.
ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Krungthai.com หรือ โทร. 02 1111111


ข่าวที่เกี่ยวข้อง