Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

196 views

อย่าเชื่อข่าวปลอม ฟองสบู่แตกรอบ 2 ตรวจสอบข้อมูล ก่อนเชื่อ หรือ แชร์


ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียล เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยอ้างว่าอาจเกิดภาวะวิกฤตฟองสบู่แตก รอบ 2 นั้น

วันนี้ (31 พ.ค.62) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาแถลงถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทย พบว่าดีขึ้นในทุกด้าน หากมีด้านที่ชะลอตัวก็เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เป็นตัวแปร และได้รับผลกระทบร่วมกันทุกประเทศ

นางสาวพรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เดือนเมษายน 2562 ว่าภาพรวมยังขยายตัวดีขึ้น โดยสรุปจาก

  • การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะรายได้ของลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรมดีขึ้น
  • การผลิตภาคอุตสาหกรรมดีขึ้น โดยเฉพาะหมวดยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  • การใช้จ่ายภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ดี
  • การลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัว โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม
  • จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม และนำรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น
  • การส่งออกสินค้าหดตัวบ้างซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์การค้าโลก
  • ราคาสินค้าโดยทั่วไปทรงตัว ยกเว้นราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก แต่ราคาอาหารสด (เนื้อสัตว์และข้าว) ลดลง
  • อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
  • รายได้จากการส่งออกยังมากกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ

#ข่าวลวง #ข่าวปลอม #18สัญญาณเตือน #เศรษฐกิจ #การส่งออก#ธนาคารแห่งประเทศไทย #ข่าวจริงประเทศไทย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง