Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

160 views

กปช. กำชับหน่วยงานภาครัฐ เดินหน้าสร้างการรับรู้ ลุยกำจัดข่าวลวง ชี้บ่อนทำลายประเทศ


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน กปช. และคณะกรรมการ กปช. เข้าร่วม

.

ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5    (พ.ศ.2659-2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง ครม.มีมติให้ใช้ชื่อว่า “นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2553-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขาติ 20 ปี)     ซึ่งได้กำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศ โดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย

1. คณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2659-2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ เป็นประธาน

2. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ โดยมี นายวิบูลย์ คูสกุล เป็นประธาน

3. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมี นายเกษมสันต์ วีระกุล เป็นประธาน

4. คณะอนุกรรมการพัฒนายุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ โดยมี รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นประธาน

.

รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กปช. ย้ำว่าปัญหาของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน คือ ข่าวลวง หรือ ข่าวปลอม ที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างเพื่อบ่อนทำลายประเทศชาติ จึงต้องมีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ กำหนดทิศทางการสื่อสารที่สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยอาศัยกลไกที่หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก และสื่อของรัฐ ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการเสนอโครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและพัฒนาคลังข่าวอัจฉริยะ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดีย โดยจะมีการศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้อีกครั้ง


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *