Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

266 views

โรคที่มากับน้ำท่วม


  • โรคผิวหนัง : เป็นโรคร้ายที่มากับน้ำท่วม ที่พบบ่อยที่สุด เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งโรคผิวหนังจากน้ำท่วมขัง ได้แก่ โรคน้ำกัดเท้าจากเชื้อรา แผลผุพองเป็นหนอง เป็นต้น เพราะต้องแช่อยู่กับน้ำเป็นเวลานาน รวมถึงความอับชื้นจากเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด และเปียกด้วย
  • โรคระบบทางเดินหายใจ : มีด้วยกันหลายโรค ที่พบป่วยกันบ่อย เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อไวรัส หรือ เชื้อแบคทีเรีย ซึ่งปนเปื้อนมาได้โดยเฉพาะในช่วงน้ำท่วม เชื้อสามารถติดต่อแพร่กระจายได้ผ่านเสมหะ น้ำลาย น้ำมูก หากไม่ดูแลร่างกายให้แข็งแรง หรือปล่อยไว้นาน อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ รุนแรง เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ จนอาจเสียชีวิตได้
  • โรคตาแดง : เป็นโรคติดต่ออีกหนึ่งโรคที่มากับน้ำท่วม ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ถึงจะสามารถหายได้เอง แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้
  • โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร : ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ บิด เป็นต้น โดยเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป โดยช่วงน้ำท่วม มีโอกาสเกิดแพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วงได้มาก เพราะของเสีย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ ที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำท่วม
  • โรคฉี่หนู : เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มีหนูเป็นตัวแพร่โรคที่สำคัญ โดยเชื้อจะออกมากับฉี่ของสัตว์ แล้วปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วมขัง พื้นดินที่ชื้นแฉะ โดยเชื้อจะข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยขีดข่วน รอยถลอก หรือ เข้าทางเยื่อบุตา จมูก ปาก
  • โรคไข้เลือดออก : เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ หากพบว่ามีอาการที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ควรรีบไปพบหมอทันที อาจให้ยาลดไข้ หรือ ใช้ยาลดไข้ เช่น ยาพาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน ลดไข้ เพราะทำให้เลือดออกง่ายขึ้น
  • โรคหัด : พบบ่อยในเด็กเล็ก เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคที่อาจทำให้เสียชีวิตได้จากโรคแทรกซ้อน ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการ ไอ จาม
  • โรคไข้มาลาเรีย : โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ไข้มาลาเรียเกิดจากเชื้อโปรโตซัวที่อยู่ในตัวยุงก้นปล่องเพศเมีย โดยหากโดนยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด ยุงจะปล่อยเชื้อมาลาเรียเข้ากระแสเลือด

ที่มา : กรมควบคุมโรค


ข่าวที่เกี่ยวข้อง