Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

181 views

ทดสอบวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ในลิง ‼️ หลังเข็มแรก สร้างภูมิคุ้มกันให้ลิงเป็นที่น่าพอใจ


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการทดสอบวัคซีนโควิด-19โดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อ ชนิด mRNA ในลิง ที่ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom ว่า หลังจากได้มีการทดลองวัคซีนโควิด-19 ในลิง เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่า ลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน และลิงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่น่าพอใจ

ดังนั้น ทีมวิจัยจึงเดินหน้าต่อไปตามแผนโดยได้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นเข็มที่ 2 แล้ว ทั้งนี้  หากเป็นไปตามแผนที่คาดไว้จะทำการทดสอบในมนุษย์ได้ประมาณ ต.ค.- พ.ย.นี้

ด้านศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวถึงความก้าวหน้าการดำเนินการเพิ่มเติมว่า วันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่ 2 แล้วจะเจาะเลือดมาตรวจเป็นระยะ คาดว่าระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรคโควิด-19 จะระดับเพิ่มขึ้นในอีกประมาณ 2 สัปดาห์นับจากนี้ และจะฉีดเข็มที่ 3 ต่อในเดือนสิงหาคม

ขณะนี้การวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามแผนงาน หากการทดสอบในลิง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คาดจะสามารถนำวัคซีนไปทดสอบในมนุษย์ต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง