Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

183 views

เตรียมส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ นำร่องประเทศไต้หวันกว่า 1,000 คน


หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาแรงงานได้รับผลกระทบตกงานหรือขาดรายได้ หลังสถานประกอบกิจการหลายแห่งปิดตัวลง หรือหยุดกิจการชั่วคราว

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน ได้ร่วมกันเร่งเตรียมความพร้อมการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้ได้รับประโยชน์สูงสุด มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและทักษะด้านภาษา

ตลาดต่างประเทศเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทย เช่น ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป ในเบื้องต้นนำร่องส่งแรงงานไปไต้หวันกว่า 1,000 คน และต้องกักตัว 14 วัน เพื่อดูว่าปลอดโรคโควิด-19 ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ส่วนประเทศอื่นๆที่ต้องการแรงงานไทยจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ทำให้แรงงานไทยที่ส่งไปติดโรคโควิด-19 ด้วย

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมจัดหางาน กล่าวถึงแผนการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ ว่า ตั้งเป้าช่วงมิถุนายน-กันยายนไว้ 52,253 คน จะจัดส่งไปแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น อิสราเอล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง