Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

385 views

สินค้าลดราคา ล็อต 4 มาแล้ว


โครงการดี ๆ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ระดับอําเภอ” กลับมาอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นล็อตที่ 4 ซึ่งถือเป็นล็อตพิเศษที่ลงไปถึงระดับอำเภอทั่วประเทศครอบคลุม 76 จังหวัด ซึ่งจะดำเนินการจัดสถานที่ลดราคาทั้ง 878 อำเภอ ภายในระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ก.ค. 63

ทั้งนี้ การลดราคาจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 63 เริ่มต้นก่อนใน 45 จังหวัด 45 อำเภอทั่วทั้งประเทศ โดยสถานที่จัดงานอาจจะเป็นที่ที่ว่าการอำเภอ หรือศาลากลางจังหวัด หรือพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม สำหรับสินค้าเด่นที่จะมีการลดราคาเป็นพิเศษประกอบด้วย 6 รายการ ได้แก่

  1. ข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม ยี่ห้อ อคส. ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) จำหน่ายถุงละ 99 บาท
  2. ไข่ไก่แพ็กละ 10 ฟองขาย ขายแพ็กละ 20 บาท หรือตกฟองละ 2 บาท ทั้งหมด 15 ล้านฟอง
  3. น้ำมันปาล์มขวดขนาด 1 ลิตร ขายขวดละ 30 บาท
  4. ปลากระป๋อง กระป๋องละ 10 บาท
  5. น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 20 บาท
  6. รายการอื่น ๆ ซึ่งจะมีสินค้าอยู่ในแต่ละเต็นท์ 50 – 100 รายการด้วยกัน ลดราคาสูงสุด 68%

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง