Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

47 views

ปภ. เตรียมประกาศชุมชนบ่อนไก่เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดกรณีเหตุไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยฉุกเฉินพ.ศ 2562 ทั้งนี้ ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านค่าวัสดุซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเบื้องต้น โดยขณะนี้ ปภ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรับเอกสารหลักฐานและประสานดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง