Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

61 views

เรียนออนไลน์ 2 ปี พบสารพัด “ความรุนแรง”


นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เน้นย้ำให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ และโรงเรียนต้องช่วยกันดูแล โดยช่วง 2 ปีที่เด็กต้องเรียนออนไลน์ พอกลับมาเรียนออนไซต์ร่วมกันพบว่า มีลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายมิติ อาทิ การทะเลาะกันระหว่างเด็กกับเด็ก ทั้งโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียน ซึ่งมีการก่อเหตุเพิ่มมากขึ้น ขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ กำชับไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ให้ช่วยกันดูแล ขณะเดียวกัน ยังพบปัญหานักเรียนทำร้ายตัวเอง ถึงขั้้นเสียชีวิต และมีอีกหลายรายมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เนื่องจากที่ผ่านมา นักเรียนต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียว เรียนออนไลน์ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น อาจทำให้มีปัญหาสภาพจิตใจ รวมถึงยังพบปัญหาความรุนแรงอีกหลายรูปแบบ ทั้งเด็กถูกทำร้ายจากพ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง ถึงขั้นล่วงละเมิดทางเพศ บางรายมีการตั้งท้อง

“ขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ทุกคนกำชับไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ให้ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพราะภัยที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตอนนี้ ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ แต่เป็นภัยในมิติด้านสังคม ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยในช่วง 3 เดือนแรกไม่อยากให้เน้นเรียนวิชาการมากนัก แต่อยากให้เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน ที่ต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน โดยขอให้ทำงานร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ที่สำคัญของให้เน้นในเรื่องการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล หากพบว่ามีปัญหาให้เร่งหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางแก้ไขทันที”


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง