Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

137 views

เตือน ❗ อ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ หากแพ้หยุดยาทันที รีบพบแพทย์


  • นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีหญิงสาวซื้อยาแก้ปวด “ไอบูโพรเฟน” มารับประทานเพื่อรักษาอาการปวดฟันคุด และเกิดการแพ้ยาอย่างรุนแรงจนผิวหนังไหม้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเตือนผู้บริโภคควรอ่านฉลาก วิธีการใช้ยา คำเตือนและข้อควรระวังของยาให้ละเอียดก่อนการใช้ยา
  •  ยาไอบูโพรเฟน เป็นยาในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs) มีข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการปวด ลดไข้ และแก้อักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ปวดหัว ปวดฟัน ปวดหลัง ข้อต่ออักเสบ ปวดประจำเดือน และอาการบาดเจ็บเล็กน้อย เป็นยาที่มีผู้ใช้จำนวนมาก มีจำหน่ายในร้านขายยาหรือจ่ายในโรงพยาบาลทั้งรูปแบบยาเม็ด ยาน้ำ และยาทา
  • ผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่มนี้ควรสังเกตอาการของตนเองหลังรับประทานยา หากมีอาการที่สงสัยว่าอาจเกิดการแพ้ยารุนแรง ได้แก่ อาการทางผิวหนัง เช่น มีผื่นแดงทั้งตัว หน้าบวม ปากบวม มีผื่นหรือแผลที่ปากหรือเยื่อบุที่อื่น ๆ มีอาการแสบ กดเจ็บที่ผิวหนัง มีตุ่มน้ำ ผิวหนังลอกหลุด มีจุดจ้ำเลือดใต้ผิวหนัง หรือมีตุ่มหนองตามตัวอย่างรวดเร็ว ควรหยุดใช้ยาและรีบมาพบแพทย์ทันที
  • สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ยา ควรจดจำชื่อยาที่แพ้ไว้เพื่อแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ และหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่แพ้หรือยาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง