Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

294 views

ข่าวปลอม ! ไทยปรับขึ้นราคาน้ำมัน โดยไม่อิงตามราคาตลาดโลก หรือ ราคาต้นทุน


จากที่มีการแชร์ข้อความว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกต่ำลงทุกวัน​ แต่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผล​ ขึ้นตามใจ ไม่มีการอ้างอิงใดๆ นั้น

 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยเป็นการแข่งขันตามกลไกการค้าเสรี การปรับราคาขายปลีกของผู้ค้าน้ำมันจึงขึ้นอยู่กับต้นทุนการจัดหา และสภาพการแข่งขันของตลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างอิงราคาน้ำมันเบนซินและดีเซล ตลาดกลางของภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นตลาดขายน้ำมันที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด โดยไม่ได้อ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบโดยตรง

ทั้งนี้ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 ราคาน้ำมันเบนซิน และดีเซลตลาดสิงคโปร์เป็นช่วงขาลง โดยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และดีเซลของไทยมีการปรับลดลงตามราคาน้ำมันอ้างอิงถึง 18 ครั้ง และตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศปรับราคาขายปลีก 9 ครั้ง อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบราคาขายปลีกน้ำมันของไทย และน้ำมันอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ช่วงเดือนมีนาคม – ปัจจุบันพบว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล และเบนซินของไทยปรับลดลงมากกว่าราคาตลาดสิงคโปร์ประมาณ ร้อยละ 15 – 20

 ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.eppo.go.th หรือโทร. 02 6121555

CR : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง