Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

35 views

วัคซีนฝีดาษคนที่เก็บไว้ 40 ปียังมีมาตรฐาน อาจเป็นทางเลือกรับมือฝีดาษลิงได้


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าว ภายหลังการพบการติดเชื้อฝีดาษวานรรายแรกในไทย จึงมีการตรวจสอบวัคซีนฝีดาษคน (smallpox) ขององค์การเภสัช ที่เก็บรักษาไว้นานกว่า 40 ปี เพื่อตรวจดูคุณภาพว่ายังนำกลับมาใช้ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ เพราะขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนฝีดาษวานร แต่จากข้อมูลทางวิชาการพบว่า วัคซีนฝีดาษคนสามารถนำมาป้องกันฝีดาษวานรได้ราว 85% โดยทำการตรวจถึง 13 ครั้ง พบว่ายังคงมีคุณภาพตามมาตรฐานวัคซีนไวรัสทั่วไป

ทั้งนี้วัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนรุ่นแรกที่ผลิตจากน้ำเหลืองของสัตว์ รูปแบบการนำมาใช้โดยการหยดลงผิวหนังและใช้เข็มสะกิดผิวให้ถลอกเพื่อให้วัคซีนซึมผ่าน จนเกิดเป็นแผลเป็นหรือฝี

หากเกิดการระบาดของฝีดาษวานรขึ้นในประเทศไทยและไม่สามารถจัดหาวัคซีนมาใช้ได้ หรือมีน้อยเกินไป วัคซีนฝีดาษรุ่นเก่านี้น่าจะนำมาใช้ป้องกันฝีดาษวานรได้เพื่อเป็นทางเลือก แต่การจะนำมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่จะได้รับ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับวัคซีน และจำเป็นต้องไปหาวัคซีนรุ่นใหม่ ๆ มาใช้ด้วยหากเกิดการระบาดขึ้นมาในประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง