Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

158 views

แนะประชาชน การ์ดอย่าตก❗ ป้องกัน ดูแลตัวเอง ลดการระบาดระลอกใหม่


  • นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ยืนยันว่ามีการปรับลดด่านตรวจช่วงเคอฟิวส์จริง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปรับแผนเป็นเชิงรุก เน้นตั้งจุดตรวจและจุดสกัดเคลื่อนที่ ส่งสายตรวจเข้าไปในพื้นที่ชุมชนต่างๆ พร้อมรับแจ้งเบาะแสจากประชาชน เพื่อจะได้เข้าไปดูแลและป้องกันอาชญากรรมได้อย่างตรงจุด
  •  ประชาชนควร ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงความผิดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิด จะตักเตือนในลักษณะป้องปรามก่อน แต่หากเป็นความผิดที่ทำให้มีความเสี่ยงสูงในการเชื้อโควิด-19 ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย เช่น รวมตัวกันเล่นพนัน
  • แนวทางรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น เป็นสิ่งน่าเป็นห่วง เมื่อตัวเลขผู้ป่วยลดลง ประชาชนเกิดความสบายใจ เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ด้วยเหตุผลความจำเป็นต่างๆ  จึงขอให้ทุกคนการ์ดอย่าตก ต้องระมัดระวังและป้องกันตนเองเสมอ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ งดการเดินทางหรือร่วมกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เพื่อไม่ให้ตัวเลขกลับมาพุ่งสูงขึ้น ส่วนผู้ประกอบการและกิจการขนส่ง ต้องมีหลักดูแลความปลอดภัย ไม่แออัด
  •  สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด ให้ศึกษากฎเกณฑ์ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ เพราะ ศบค.ได้มอบอำนาจบางเรื่องให้จังหวัดพิจารณา ตามสถิติชุดข้อมูลและสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันไป ผู้เดินทางจึงควรสอบถามข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง พร้อมย้ำห้ามเดินทางช่วงเวลาเคอฟิวส์ 22.00-04.00 น.เด็ดขาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง