Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

43 views

รัฐบาลแก้ไขปัญหาเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ ยืนยัน “ช่วยเหลือทุกกลุ่ม” ขอให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ


นายอนุขา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ ว่า เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา 5 ประเด็น ประกอบด้วย ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาในการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และปัญหาระบบน้ำบาดาล ที่ประชุมได้รับฟังปัญหาข้อเท็จจริงจากกลุ่มเกษตรกร และมีมติให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง พิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

“ ย้ำว่า รัฐบาลพยายามให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา โดยเฉพาะภาคเกษตรกร แต่ต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึงการจัดสรรที่ดินทำกิน ต้องไม่กระทบและสร้างความเดือดร้อน จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยกันหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่เพียงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังยืนยันว่า กลุ่มเกษตรกร มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พยายามหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากความยากจน โดยจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคในพื้นที่ต่างๆ นำร่องที่จังหวัดสุโขทัย พบว่าเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการเลี้ยงโค นอกจากมีอาชีพเสริมแล้ว ยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เป็นทางออกให้เกษตรกรหลุดพ้นปัญหาหนี้สินได้ในที่สุด


แทก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *