Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

176 views

รัฐบาล ยืนยัน มีงบเพียงพอจ่ายเงินเยียวยาผู้เดือดร้อน


รัฐบาล ยืนยัน มีงบเพียงพอจ่ายเงินเยียวยาผู้เดือดร้อน เดือนแรกใช้งบปี 63 จากนั้น ต้องรอ พ.ร.ก.กู้เงิน ซึ่งจะใช้ได้ในต้นเดือนพฤษภาคม มิใช่มีเงินจ่ายเพียงเดือนเดียว

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเสนอข่าวเกี่ยวกับเงินงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ระบุรัฐบาลมีเงินช่วยเหลือเพียงเดือนเดียวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหมายถึงเดือนแรกรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยใช้เงินจากงบประมาณปี 63 ก่อน ซึ่งเงินงบประมาณปี 63 ยังเตรียมไว้เพื่อนำไปใช้ตามแผนงานที่วางไว้ในส่วนอื่น ๆ อีกด้วย

ส่วนการจ่ายเงินในเดือนต่อไป จะใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่มีขั้นตอนและรอประกาศใช้ ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายน การใช้เงินนี้ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ตามขั้นตอนของร่าง พ.ร.ก. เงินกู้ ก่อน ดังนั้น กว่าจะใช้เงินกู้ได้น่าจะประมาณ 1 เดือนหรือประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะได้นำเงินมาสานต่อช่วยเหลือเยียวยาทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ย้ำว่า นายกรัฐมนตรีไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลไม่มีงบประมาณแล้วหรือจะจ่ายให้ประชาชนเพียงเดือนเดียว แต่เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงถึงขั้นตอน กติกา ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน  ยืนยัน รัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอในการเยียวยาประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีห่วงใยและต้องการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและจะทำอย่างเต็มที่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง