Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

397 views

สปสช. ย้ำ ! ผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิงโคราชใช้สิทธิ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ พร้อมประสาน รพ.เอกชนในพื้นที่รับทราบแล้ว ไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย


  • นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ย้ำ ! กรณีสถานการณ์เหตุคนร้ายกราดยิงที่ จ.นครราชสีมา

สปสช.ได้รับมอบจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งห่วงใยผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์โดยให้ประสานงานสถานพยาบาลดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

 ในส่วนของสิทธิการรักษาพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินเป็นไปตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ หรือ UNIVERSAL COVERAGE FOR EMERGENCY PATIENTS (UCEP) ที่รัฐบาลโดย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้วางระบบรองรับการรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานไว้

ขณะนี้ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ได้ประสาน รพ.เอกชนทั้ง 3 แห่งใน จ.นครราชสีมาที่ให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บตามนโยบาย UCEP เรียบร้อยแล้ว

ในส่วนผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทหรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีเจ็บป่วยที่ไม่ใช่ฉุกเฉินระดับวิกฤตินั้น สถานพยาบาลที่รักษาสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามข้อบังคับ สปสช.ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขกรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ระบุว่า ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองหากมีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำและสถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 7 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

  • นพ.ศักดิ์ชัย ในฐานะตัวแทนจาก สปสช.ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่แข่งกับเวลาในขณะนี้ และขอให้กำลังใจชาวโคราชทุกท่านผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยดี

 ในส่วนของค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลนั้น รัฐบาลดูแลตามสิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่ได้ออกแบบรองรับไว้แล้ว ผู้บาดเจ็บไม่เสียค่าใช้จ่าย หากท่านใดประสบปัญหากรณีดังกล่าว โทรเข้ามาที่สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที


ข่าวที่เกี่ยวข้อง