Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

187 views

5 แนวทางดูแลผลกระทบทางจิตใจของตัวเองและคนใกล้ชิด เบื้องต้น


  1. ดูแลตัวเอง : ดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมการดูแลจิตใจของคนรอบข้าง ให้พยายามรับประทานอาหาร นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และพยายามใช้ชีวิตปกติเท่าที่เป็นไปได้
  2. รู้อารมณ์ตัวเอง : ให้ความสำคัญกับอารมณ์ของตนเองซึ่งอาจเกิดความรู้สึกมากมายในจิตใจ ต้องให้เวลาในการจัดการและช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้
  3. สังเกตอารมณ์ตัวเอง : หมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความรู้สึกตัวเอง การมีความเปลี่ยนแปลงด้านการกิน การนอน รู้สึกหมดกำลัง และอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ซึ่งเป็นสัญญานของระดับความเครียดสูง ถ้าเป็นเด็กและเยาวชน จะมีอาการถดถอย เช่น เกาะคนดูแลแน่น ร้องไห้ หรือแสดงอารมณ์รุนแรง
  4. หลีกเลี่ยงการรับข่าวที่มากเกินไป : ภาพความรุนแรงต่างๆ รวมไปถึงข่าวปลอมและข่าวลือ อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะเครียดและปัญหาด้านสุขภาพจิตภายหลังเผชิญภัยพิบัติ
  5. พูดคุยกับคนอื่นๆ : เพื่อระบายความรู้สึก เน้นสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ให้สามารถจัดการกับความยากลำบากไปได้

ทั้งนี้หากพบความผิดปกติ ควรรีบพาไปพบจิตแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือติดต่อขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ภาพและข้อมูลกรมสุขภาพจิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง