Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

187 views

เบลอภาพถุงพลาสติก สร้างการรับรู้มากขึ้น


กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์  เกี่ยวกับการเบลอภาพถุงพลาสติก ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มองว่า ถือเป็นเรื่องดี เพราะทำให้ ประชาชนได้รับรู้มากขึ้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า มาตรการเบลอภาพถุงพลาสติกเป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น ส่วนจะดำเนินการอย่างไร เป็นเรื่องของแต่ละสถานีที่จะพิจารณาดำเนินการ ส่วนตัวคาดการณ์ไว้แล้วว่า จะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว ทำให้คนไทยรับรู้ว่าวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมาประเทศไทย เริ่มลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกแล้ว จึงขอให้ดูที่เจตนาว่าต้องการจะสื่ออะไร 

จากการรณรงค์ลด-งด การใช้ถุงพลาสติก พบว่า ประชาชนตื่นตัว พกถุงผ้ามาซื้อของ อาทิที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งภายในอำเภอเมืองขอนแก่น พบว่า ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าต่างนำถุงผ้ามาใส่สิ่งของ เพื่อนำกลับไปบ้านแทนการใช้ถุงพลาสติก หลังจากห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ งดให้บริการถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นมา พร้อมติดป้ายภายในร้านแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบว่า งดแจกถุงพลาสติก เพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว สำหรับผู้ที่ไม่ได้นำถุงผ้าติดตัวมา ทางร้านอำนวยความสะดวกด้วยการจำหน่ายถุงพลาสติก ราคา 3 บาท เป็นถุงพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ และนำกลับมาเปลี่ยนได้ฟรีที่สาขาเดิมเมื่อชำรุด 

ขณะเดียวกันที่ห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ จังหวัดภูเก็ต พบว่า ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่พกถุงผ้ามาจากบ้าน เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดปริมาณขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ อีกทั้งยังทําให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นอีกด้วย ส่วนผู้ที่ต้องการใช้ถุงผ้าแต่ไม่ได้เตรียมมาด้วย ทางห้างฯ ได้อํานวยความสะดวกทั้งการจําหน่ายถุงผ้าและแจกถุงผ้าฟรีตามเงื่อนไขที่ทางห้างกำหนดไว้

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ยังกล่าวขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ ในการหาถุงผ้า หรืออุปกรณ์อื่นมาใช้แทนถุงพลาสติก เชื่อว่า คนไทยจะค่อยๆ ปรับตัว และลดการใช้ถุงพลาสติกได้

ส่วนเรื่องนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือขยะพลาสติก ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมีมติตั้งอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น หากมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางหยุดการนำเข้าขยะพลาสติก หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนอนาคตโรงงานที่จะก่อตั้งขึ้น หากเข้ามาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก้าวไปข้างหน้ารัฐบาลยินดีสนับสนุน แต่ทุกโรงงานจะต้องมีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง