Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

192 views

ไม่จริง ! ไม่มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานถนนคนเดิน จ. นครปฐม และ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว จ. พังงา


จากกรณีที่มีสื่อออนไลน์ นำเสนอเรื่องการจัดการงานเทศกาลดนตรี 360 องศา Phang Nga Music Festival 360 ตอนล่องเรือหารัก เกาะแน่นๆนะน้อง และ Food Fun Friends #Changchillpark ว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี​ แต่กลับมีการเปิดเป็นเคาท์เตอร์จำหน่ายเบียร์ โดยมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากเข้าไปซื้อดื่มโดยผิดกฎหมาย ภายในงานคอนเสิร์ตกันอย่างอิสระเสรี โดยไม่มีใครไปทักท้วงหรือห้ามปราม กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน​ นั้น

จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพังงา  ชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

1. งานสตรีทฟู้ด FOOD FUN FRIEND #Chang ChillPark #ชิลล์ไม่มีพัก จัดโดยหอการค้าจังหวัดนครปฐม ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562   และผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมาย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมงานแถลงข่าว ในการแถลงข่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดมหกรรมอาหารของดีนครปฐมในรูปแบบการจัดสตรีทฟู้ด ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดนครปฐมในการเป็นเมืองแห่งอาหารในอนาคต และภาคเอกชนได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งไม่มีการกล่าวถึงกิจกรรมการจัดลานเบียร์ในงานแต่อย่างใด และสัญลักษณ์ที่ปรากฏในงานเป็นสัญลักษณ์ในฉลากขวดน้ำเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามที่มีการเสนอข่าวแต่อย่างใด

  
2.  สำหรับจังหวัดพังงา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โดยการจัดกิจกรรม Event Marketing งาน “Phang Nga Music Festivel 360” ตอน ล่องเรือหารัก เกาะแน่นๆ นะน้อง จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 รวม 2 คืน เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

 ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพังงา ได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการรณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการตรวจสถานบริการที่เข้าข่ายและได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างเข้มงวด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง