Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

165 views

กกต. แจงระยะเวลากู้ยืมเงินพรรคอนาคตใหม่ พร้อมแจง iLaw บัญชีรายชื่อสรรหา ส.ว. รอบสุดท้ายให้ คสช. ที่ iLaw นำเสนอไม่จริง


ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า พรรคอนาคตใหม่ นำเงินของตัวเองให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน และนายศรีสุวรรณ จรรยา ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 ก.ย.62 ขอให้ตรวจสอบ สัญญากู้ยืมเงินระหว่าง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับพรรคอนาคตใหม่ ว่า ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งภายหลังจากที่นายศรีสุวรรณ จรรยา ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้เวลาในการ พิจารณาทั้งสิ้น 89 วัน จึงมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ทันที นั้น

  •  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงว่า การเสนอข่าวดังกล่าวข้างต้น คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา ได้มายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.62 ขอให้ตรวจสอบ กรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน

ส่วนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา ได้มายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งขอส่งเอกสารพยานหลักฐาน (เพิ่มเติม) ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เผยแพร่เอกสารบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

ดังนั้น นายศรีสุวรรณ จรรยา จึงมิได้พึ่งมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งมิได้ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว 89 วัน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด

  • นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังชี้แจงกรณีที่เพจ iLaw นำเสนอข้อมูลว่าในบัญชีรายชื่อสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายที่ส่งรายชื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 กกต. ขอแจ้งว่า การเสนอข่าวข้างต้น ❌❌ ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง