Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

354 views

กาญจนบุรีประกาศ “เฝ้าระวัง” โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 5 อำเภอติดชายแดนเมียนมา


นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ด้วยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ World Organization for Animal Health (OIE) และกรมปศุสัตว์ได้รายงานสถานการณ์พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งผลให้จังหวัดกาญจนบุรีที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีความเสี่ยงสูงมากขึ้น หากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเกิดการแพร่ระบาดเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกร

          
จังหวัดกาญจนบุรีจึงออกประกาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและปฏิบัติงานควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดังนี้ 

 1.  ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ในอำเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค เมืองกาญจนบุรีและด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์ชนิดสุกรและหมูป่า 
 2. ห้ามผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์สุกรและหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคสัตว์ระบาด พ.ศ.2558 

สำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้ตายเป็นจำนวนมากและยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษา เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน 

ระยะฟักตัวของโรค 5 – 15 วัน

 อาการของโรคในสุกร 

 • ตายเฉียบพลัน มีไข้สูง ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหูทอง ขาหลัง
 • มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร การแท้งในทุกช่วงของการตั้งทอง 
 • พบสุกรป่วยได้ทุกกลุ่มและทุกช่วงอายุ

 
การติดต่อของโรคระหว่างสุกรสู่สุกร เกิดจาก 

 • การสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย 
 • การหายใจเอาเชื้อเข้าไป
 • การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน
 •  การโดนเห็บที่มีเชื้อกัด 

ป้องกันอย่างไร ไม่ให้สุกรป่วย 

 • ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM/GAP 
 • งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องใช้ควรนำเศษอาหารไปต้มให้สุกก่อน
 • ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 • หากไปดูงานหรือทำงานที่ฟาร์มในประเทศที่มีโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาด ให้มีระยะเวลาพักก่อนเข้าฟาร์มอย่างน้อย 5 วัน
 • สังเกตอาการสุกรที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ 

พบสุกรตายเฉียบพลัน ทำอย่างไร 

 • ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์ม
 • ห้ามผ่าชันสูตรซากเองในฟาร์ม
 • แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือ
 •  ติดต่อ Call center : 063-225-6888
 • แจ้งผ่าน Application DLD 4.0 (แจ้งการเกิดโรคระบาด)

#ข่าวจริงประเทศไทย #realnewsthailand #กรมปศุสัตว์ #โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร #สุกร #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง